Free cookie consent management tool by TermsFeed Værd at vide - omfangsdræn og kælderisolering | Kloakpris.dk

Værd at vide - omfangsdræn og kælderisolering

Sådan fungerer vores service

Indtast opgaven

Indtast din opgave i beregneren

Pris pr. mail

Du får din vejledende kloak-pris pr. mail med det samme

Du ringes op

Vores rådgivere vil hjælpe dig videre med dit kloak-projekt

Beregn prisen her

Hvis du kan se tegn på, at store mængder vand og fugt presser sig ind i fundamentet, soklen og kælderydervæggene, kan det være en god idé at overveje at få etableret et omfangsdræn og isoleret kælderydervæggene.

Til et omfangsdræn anvendes et drænrør, som leder vandet væk fra huset og jorden. Vandet føres gennem røret til en regnvandsbrønd/nedløbsbrønd og videre til husets kloaksystem.

Det er vigtigt, at omfangsdrænet ikke stopper til, og derfor er det også vigtigt at investere i den rette type drænrør og filter til din jordtype. Til dette kan du med fordel spørge en fagmand til råds - eksempelvis din kloakmester, som skal tilslutte drænet til kloaksystemet.

Sådan beregner du en pris på omfangsdræn og isolering af kælderydervægge

Tegn på at du måske har brug for et omfangsdræn og fugtisolering

  • Fugtskjolder på murværk
  • Puds der krakelerer
  • Fuger i murværket der har været udsat for frostskader
  • Mørke aftegninger på trækonstruktioner, bjælker og strøer i kælderen
  • Tegn på råd og svamp i trækonstruktioner og gulve
  • Saltudblomstringer, skjolder og løs puds på kælderindervæggene

Årsagerne til fugtpåvirkningen

Før du beslutter dig for at investere i fugtisolering og omfangsdræn, så er det vigtigt at tage bestik af situationen.

Det er altid bedst at undersøge, om der er tale om midlertidig fugtpåvirkning, eller om det er et vedvarende problem. Det er ikke alle, der har kompetencerne til selv at vurdere husets tilstand, og i sådanne tilfælde kan det være en god ide at kontakte en fagmand eller en byggesagkyndig.

Midlertidige årsager til fugtpåvirkningen kan være ødelagte vandrør, voldsomme regnskyl, lækager og utætte nedløbsrør mv. I sådanne tilfælde vil et omfangsdræn eller fugtisolering naturligvis ikke have den store effekt.

Mere alvorlige årsager til fugtpåvirkningen kan være overfladevand, grundvandets højde eller jordens sammensætning.

Overfladevand er vand, eksempelvis regnvand, der flyder “ned af bakke” mod dit hus eller samler sig ved husets sokkel i fordybninger. I sådanne tilfælde vil det være tilrådeligt at rette op på terrænets fald og fylde fordybninger ud.

Lerjord har en tendens til at holde på vandet, og hvis grundvandsspejlet står meget højt på din grund, kan denne langvarige påvirkning også bevirke, at din sokkel og dit fundament bliver påvirket af fugt.

Er du i tvivl, så er det altid bedst at søge professionel vejledning. Langvarig fugtpåvirkning kan nemlig gøre stor skade på dit hus, og når skaden først er sket, så er gode råd dyre.

kloakpris.dk