Free cookie consent management tool by TermsFeed Hvad er en kloakmester? | Kloakpris.dk - priser på kloakarbejde

Hvad er en kloakmester?

Sådan fungerer vores service

Indtast opgaven

Indtast din opgave i beregneren

Pris pr. mail

Du får din vejledende kloak-pris pr. mail med det samme

Du ringes op

Vores rådgivere vil hjælpe dig videre med dit kloak-projekt

Beregn prisen her

En kloakmester er en fagperson, der er uddannet og kompetent til at varetage opgaver, der har med kloaksystemer og kloakering at gøre.

En kloakmester har gennemgået en teoretisk og praktisk uddannelse og derefter bestået Kloakmestereksamen, der også består af en teoretisk og en praktisk del. Herefter søger kloakmesteren om autorisation hos Sikkerhedsstyrelsen, som udsteder autorisationen til virksomheden.

Virksomheden skal være tilmeldt en kontrolinstans, der er godkendt af Sikkerhedsstyrelsen, for at kunne blive autoriseret.

Det er altså ikke alle og enhver, der kan kalde sig kloakmester, og det er der en grund til. Arbejde med kloakker skal altid udføres af en autoriseret kloakmester, da sikkerheden især afhænger af kloakmesterens kunnen, viden og erfaring.

Hvis der ikke var disse autorisations- og kontrolinstanser, ville man risikere forureninger, forgiftninger, fejl, mangler og generel ubehag og gene i og omkring din ejendom.

Hvilke opgaver udfører en kloakmester?

  • Kloakering - etablering, udskiftning og renovering af kloakrør og afløbssystemer
  • Tilslutninger til kloakledninger og offentlige stikledninger
  • Opbygning og etablering af brønde, herunder nedløbsbrønde, inspektionsbrønde, køkkenbrønde mv.
  • Nye afløb, højvandslukke, tilbageløbsstop o.l.
  • Etablering af private rensningsanlæg (minirenseanlæg)
  • Etablering af dræn og nedsivningsanlæg, eksempelvis omfangsdræn og faskiner.
  • Inspektion og rensning af kloakker

Nogle opgaver (eller dele af opgaverne), eksempelvis etablering af faskiner og gravearbejde, må gerne udføres uden autorisation - tommelfingerreglen er, at hvis det har med kloakrør at gøre, så skal opgaven udføres af en autoriseret kloakmester.

Hvad koster det at antage en kloakmester?

Kloakmesteropgavens pris afhænger altid af opgavens varighed og kompleksitet.

Kloakering indebærer ofte en hel del tidskrævende og besværligt gravearbejde, hvor en TV-inspektion af kloakken eksempelvis kan udføres nemt og smertefrit. Derfor er kloakering selvfølgelig dyrere end en kloakrensning eller kloakinspektion.

Hvis du gerne vil vide, hvad kloakopgaverne koster, så kan du med fordel benytte vores online prisberegner øverst på siden.

Prisberegneren leverer vejledende priser på de mest søgte kloakmesteropgaver, så du hurtigt og nemt kan få indblik i prisniveauet for din opgavetype.

Dertil tilbyder vi at arrangere et møde med en autoriseret kloakmester, som kan give et konkret tilbud på din kloakopgave. Læs mere her:

Find en vejledning til vores prisberegner og vores samlede service her

kloakpris.dk