Free cookie consent management tool by TermsFeed Fælleskloakering eller separatkloakering | Se forskellen her

Fælleskloakering eller separatkloakering?

Sådan fungerer vores service

Indtast opgaven

Indtast din opgave i beregneren

Pris pr. mail

Du får din vejledende kloak-pris pr. mail med det samme

Du ringes op

Vores rådgivere vil hjælpe dig videre med dit kloak-projekt

Beregn prisen her

Overordnet set, findes der to forskellige måder at konstruere et kloaksystem på - fælleskloakering og separatkloakering.

Hvilken type kloaksystem, der er på din grund, kan du finde oplysninger om i din kommunes spildevandsplan.

Forskellen på de to typer er, at separatsystemet “sorterer” det rene regnvand fra det forurenede spildevand, hvor fællessystemet ikke gør det. I tilfælde af større regnskyl er konsekvensen ved fælleskloakering derfor typisk, at kloaksystemet ikke er i stand til at håndtere de store vandmængder. Dette fører til dyre oversvømmelser i boligområder og kældre.

Fællessystemer

Et fællessystem leder både spildevand (det vand der kommer fra køkkenvasken, toilettet, gulvafløbene o.l.), regnvand og overfladevand til den fælles kommunale kloakledning. Vandet føres herfra til et renseanlæg.

På en villavej vil der altså være en hovedledning og en stikledning til hver ejendom, der er tilsluttet kloaksystemet.

Separatsystem

I et separatsystem adskilles spildevand og regnvand. Dette sker, fordi regnvand ikke er forurenet og derfor kan ledes direkte ud i nærmeste sø, å eller vandløb, mens spildevandet er urent og skal renses i et renseanlæg. Dette aflaster kloaksystemet.

Her er der altså to stikledninger til hver grund med hver deres ledningssystem.

Når kommunen vil lave fælleskloakering om til separatkloakering

Som led i en overordnet klimatilpasningsstrategi vælger mange kommuner at konvertere områder med fælleskloakering til separat kloakering.

Grunden til dette er for at imødekomme de større mængder regnvand, der falder som følge af klimaforandringerne, som vi har oplevet på det sidste.

Med andre ord vil kommunen nedsætte risikoen for oversvømmelser, aflaste renseanlæggene og kloakledningerne og nedsætte risikoen for, at urent spildevand flyder ud i rene vandløb under oversvømmelser.

Det er boligejerne selv, der skal stå for at konvertere kloaksystemet på egen grund - dette betyder, at boligejeren skal antage en kloakmester til at lægge kloaknettet om og tilslutte det nye system til hovedledningen mv. Det er altså dig selv, der skal betale for arbejdet på din egen grund, mens kommunen står for den nye kloak i vejen.

Beregn en pris på din kloakering her

Skal du have omlagt dit kloaksystem eller have etableret helt ny kloakering? Prøv vores online prisberegner og beregn en vejledende pris på din kloakopgave nu - helt gratis og uforpligtende.

Du beregner en pris på kloakering ved at indtaste din opgave i prisberegneren øverst på siden sammen med din mailadresse. Så sender vi dig din vejledende pris pr. mail med det samme.

Find en vejledning til din prisberegning her.

kloakpris.dk